Xai i cabrit eco i de pura raça autòctona

sheeps

Incoporem a la nostra oferta de carns de races autòctones el Xai de raça Ripollesa i  el Cabrit de raça Blanca de Rasquera criats en un ramat de pastor format per unes 600 ovelles de la raça Ripollesa i 50 cabres de la raça cabra blanca de Rasquera. L’elecció de races autòctones dóna una màxima adaptació del bestiar al medi i tot i que les produccions són mes baixes que en raçes seleccionades, la qualitat de la carn es excel·lent. A més, la seva rusticitat permet un bon aprofitament de les pastures, el sotabosc i aglans.

El ramat s’alimenta de les pastures i boscos de  Can Terrades i d’altres finques situades al Parc Natural del Corredor-Montnegre i al Parc Natural del Montseny. En èpoques desfavorables se les ajuda amb fenc i gra recol·lectat a les parcel·les.

Es segueixen mètodes d’explotació tradicionals però al mateix temps s’introdueixen criteris moderns  quant a sanitat i alimentació del bestiar.  Es pasturen els boscos i superfícies obertes enmig de la superfície forestal, sempre de forma controlada sota la supervisió del pastor i ajudat pel gos o gossos d’atura.

Es pot servir en canals de xai d’entre 10 i 14 kg, xai lletó d’entre 4 i 5 kilos i canals de cabrit d’entre 3 i 4 kg, segons demanda.

El ramat té un doble objectiu: en primer lloc, produir carn de xai i de cabrit d’una màxima qualitat i, en segon lloc, controlar la biomassa del sotabosc forestal amb els beneficis que això suposa, sobretot a l’hora de disminuir la càrrega de foc i minimitzar el risc d’incendi. També és de gran importància el manteniment de les superfícies obertes dins les masses forestals constituïdes d’antigues feixes de cultiu.

El ramat es troba en període de conversió ecològica i obtindrà el certificat ecològic del CCPAE durant aquest any.