Kviures Membre de Barcelona més sostenible

A Kviures recentement hem signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: per una Barcelona més  sostenible,  més equitativa, pròspera i autosuficient. Aquest és un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat.

 

El Compromís es plasma en un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que estableix 10 grans objectius passant a formar part d’una xarxa d’actors per la sostenibilitat, que cooperen entre sí, que s’informen i intercanvien informació, que comparteixen resultats i que participen d’un procés d’aprenentatge i canvi col·lectiu.

 

A través de la xarxa de signants es promou la participació, l’intercanvi d’informació i recursos, es dóna projecció a les iniciatives de les organitzacions adherides i es creen oportunitats de col·laboració.

Web

 

 

Podeu consultar les nostres accions en aquest compromís a la nostra fitxa d’accions 

Més info i entitats i membres que en formen part  http://www.bcnsostenible.cat/